DEVELOPMENT OF INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE AND THE ARMED FORCES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF OBJECTIVES DEFINED BY THE STRATEGIC DEFENSE BULLETIN OF UKRAINE

  • Костянтин Кустріч Main Inspection of the Ministry of Defense of Ukraine
  • Анатолій Лойшин National University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky
Keywords: internal control, internal control, risk, risk management, internal control standards, DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1411917

Abstract

The article reveals the tendencies and the vector of development of internal control and risk management in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine in the context of realization of tasks defined by the Strategic Defense Bulletin of Ukraine. The article focuses on the analysis of the Provisional Procedure for the Organization of Internal Control and Risk Management in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine, which generally regulates the issues of internal control in the defense department. The reasons and preconditions for the development of the Temporary Provision are analyzed, the conceptual apparatus, the structure and basic provisions, the connection with the national documents, which regulate the issues of internal control, are analyzed. The relationship between risk-based internal control and defense-based planning based on capabilities is schematically illustrated.

References

Вітлинський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ : КНЕУ. 2004. С. 7–8.
2. ISO 31000:2009 [Електронний ресурс]. URL: http://www.amu.kz/fotos-news/vstrecha_rectora_so_stud_31_oct/ ISO%2031000-2009.pdf.
3. Стенфордська енциклопедія філософії [Електронний ресурс]. URL: https://plato.stanford. edu/ entries/risk/.
4. Семенова К.Д. Організація системи управління ризиками на підприємстві / К.Д. Семенова, К.І. Тарасова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць за ред. М.І. Звєрякова (голов.ред.) та ін., Одеса.: КНЕУ. 2015. Вип. 3 №58. С. 221 – 227.
5. ISO Guide 73:2009 [Електронний ресурс]. URL: https://www.iso.org/obp/ui/ #iso:std:iso:guide: 73: ed-1:v1:en.
6. ISO /TR 31004:2013 [Електронний ресурс]. URL: https://www.iso.org/standard/ 56610.html.
7. IEC 31010:2009 [Електронний ресурс]. URL: https://www.iso.org/standard/ 51073.html.
8. COSO ERM [Електронний ресурс]. URL: https://www.coso.org/documents/ COSO_ERM_ Executive Summary_Russian.pdf.
9. FERMA RMS [Електронний ресурс]. URL: http://www.ferma.eu/ app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf.
10. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2013 №1469 “Про прийняття національних стандартів України та пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та нормативних документів в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leonorm.com.ua/p/NL_DOC/UA/201301/Nak1469.htm.
11. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.12.2014 № 1494 “Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів України” [Електронний ресурс]. URL: http://www.leonorm.com/p/NL_DOC/UA/ 201401/Nak1494.htm.
12. Наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2012 року № 995 “Про затвердження методичних рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах” [Електронний ресурс]. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/106386.
13. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" затвердженого Указом президента України №240/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ documents/2402016-20137.
14. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 29.08.2016 № 340 “Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю у Збройних Силах України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-kontrol.html.
15. ISO 9001:2015 [Електронний ресурс]. URL: https://www.iso.org/ru/ standard/62085.html.
16. Наказ Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України від 06.10.2017 № 33 “Про затвердження тимчасової настанови з проведення аудиту управління ризиками” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-kontrol.html.
17. Інформаційний ресурс Міністерства оборони України з питань внутрішнього контролю [Електронний ресурс]. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-kontrol.html.
Published
2018-09-08
Section
Articles