Development of internal control and risk management in the ministry of defense of Ukraine and the Armed forces of Ukraine in the context of implementation of objectives defined by the strategic defense bulletin of Ukraine

  • Костянтин Кустріч Main Inspection of the Ministry of Defense of Ukraine
  • Анатолій Лойшин National University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky
Keywords: internal control, internal control, risk, risk management, internal control standards

Abstract

The article reveals the tendencies and the vector of development of internal control and risk management in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine in the context of realization of tasks defined by the Strategic Defense Bulletin of Ukraine. The article focuses on the analysis of the Provisional Procedure for the Organization of Internal Control and Risk Management in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine, which generally regulates the issues of internal control in the defense department. The reasons and preconditions for the development of the Temporary Provision are analyzed, the conceptual apparatus, the structure and basic provisions, the connection with the national documents, which regulate the issues of internal control, are analyzed. The relationship between risk-based internal control and defense-based planning based on capabilities is schematically illustrated.

References

Vitlyns'kyy V. V. (2004) Ryzykolohiya v ekonomitsi ta pidpryyemnytstvi [Risk in economics and entrepreneurship]: monohrafiya. K.: KNEU. – 2004. – P. 7–8 [In Ukrainian].

ISO 31000:2009 [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.amu.kz/fotos-news/vstrecha_rectora_so_stud_31_oct/ ISO%2031000-2009.pdf.

Stenfords'ka entsyklopediya filosofiyi [Elektronnyy resurs]. URL: https://plato.stanford.edu/entries/risk/.

Semenova K.D. (2015) Orhanizatsiya systemy upravlinnya ryzykamy na pidpryyemstvi [Organization of the risk management system at the enterprise], Odessa.: ONEU 2015. Vyp. 3 №58. P. 221 – 227 [In Ukrainian].

ISO Guide 73:2009 [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.iso.org/obp/ui/ #iso:std:iso:guide:73: ed-1:v1:en.

ISO /TR 31004:2013 [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.iso.org/standard/ 56610.html.

IEC 31010:2009 [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.iso.org/standard/51073.html.

COSO ERM [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ Executive Summary_Russian.pdf.

FERMA RMS [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf.

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny vid 11.12.2013 № 1469 “Pro pryynyattya natsional'nykh standartiv Ukrayiny ta probnykh natsional'nykh standartiv Ukrayiny, harmonizovanykh z mizhnarodnymy ta yevropeys'kymy standartamy, zatverdzhennya natsional'nykh standartiv Ukrayiny, zmin do natsional'nykh standartiv Ukrayiny, skasuvannya natsional'nykh standartiv Ukrayiny ta normatyvnykh dokumentiv v Ukrayini” [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.leonorm.com.ua/p/NL_DOC/UA/201301/Nak1469.htm.

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny vid 30.12.2014 № 1494 “Pro pryynyattya yevropeys'kykh ta mizhnarodnykh normatyvnykh dokumentiv yak natsional'nykh standartiv Ukrayiny, zmin do natsional'nykh standartiv, skasuvannya natsional'nykh standartiv Ukrayiny ta mizhderzhavnykh standartiv Ukrayiny” [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.leonorm.com/p/NL_DOC/UA/201401/Nak1494.htm.

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 14.09.2012 roku № 995 “Pro zatverdzhennya metodychnykh rekomendatsiyi z orhanizatsiyi vnutrishn'oho kontrolyu rozporyadnykamy byudzhetnykh koshtiv u svoyikh zakladakh ta u pidvidomchykh byudzhetnykh ustanovakh” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym from: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/106386.

Rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 20 travnya 2016 roku "Pro Stratehichnyy oboronnyy byuleten' Ukrayiny" zatverdzhenoho Ukazom prezydenta Ukrayiny #240/2016 [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Nakaz Heneral'noho shtabu Zbroynykh Syl Ukrayiny vid 29.08.2016 № 340 “Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi vnutrishn'oho kontrolyu u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny” [Elektronnyy from]. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-kontrol.html.

ISO 9001:2015 [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.iso.org/ru/ standard/62085.html.

Nakaz Departamentu vnutrishn'oho audytu Ministerstva oborony Ukrayiny vid 06.10.2017 № 33 “Pro zatverdzhennya tymchasovoyi nastanovy z provedennya audytu upravlinnya ryzykamy” [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-kontrol.html.

Informatsiynyy resurs Ministerstva oborony Ukrayiny z pytan' vnutrishn'oho kontrolyu [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-kontrol.html.


Abstract views: 112
PDF Downloads: 91
Published
2018-09-08
How to Cite
[1]
Кустріч, К. and Лойшин, А. 2018. Development of internal control and risk management in the ministry of defense of Ukraine and the Armed forces of Ukraine in the context of implementation of objectives defined by the strategic defense bulletin of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social development and Security». 6, 4 (Sep. 2018), 14-28. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.1411917.
Section
Articles