Laboratory studies of the influence of weapons on an armored obstacle

Keywords: means of destruction, armor barrier, laboratory research, ballistic pendulum, mathematical model

Abstract

Purpose: Conduct laboratory studies of the impact of means of destruction on the additional and main armor barrier and obtain statistical data that will build a polynomial dependence of the impact of kinetic energy of the means of destruction on the body of armored combat vehicles.

Design/Method/Approach (only for empirical papers): To assess the stability of additional booking, the method of studying the parameters of the breakdown with the registration of the shock pulse was chosen, which allows for rapid assessment of the resistance of materials to deformation and destruction during through penetration. The laboratory study was performed using a ballistic pendulum, ballistic barrel, speedometer and other necessary laboratory equipment.

Findings: With the help of laboratory equipment, statistical data were obtained, which will allow, in the future, to build a polynomial dependence of the kinetic energy of the means of destruction on the armor barrier and the body of the armored combat vehicle.

Theoretical implications (if applicable): During the tests, theoretical approaches will be tested and confirmed or refuted in terms of the effectiveness of additional protection, namely additional armor barrier, and built polynomial models will allow you to choose the optimal parameters of additional booking.

Practical implications (if applicable): The results of the study can be used to create additional protection of armored combat vehicles from means of destruction of kinetic action up to 14.5 mm.

Originality/Value: Constructed as a result of a multifactor experiment, the regularity of the impact of the means of destruction on the armor barrier for the first time takes into account: the distance from the armor barrier to armor, the angle of contact of the weapon with the armor barrier and the thickness of the additional armor barrier.

Research limitations/Future research: This study paves the way for future studies of the resistance of the armor barrier to the means of destruction.

The obtained results can be used to determine the impact of the means of destruction, namely bullets 7.62 mm, 12.7 mm, 14.5 mm on the additional armor barrier, which will determine the minimum required level of additional armor.

Paper type: practical.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Horbachova, Y. (2021). Doslidzhennya zakhystu suchasnoyi boyovoyi bronetekhniky vid kinetychnykh zasobiv urazhennya [Research of protection of modern combat armored vehicles from kinetic means of destruction]. Problematic issues related to the repair of the latest models of weapons and military equipment: materials of the scientific-practical seminar, Kyiv, 17-18. (in Ukrainian).

Dachkovskyi, V., & Ovcharenko, I. (2016). Analiz rozvytku boyovykh bronʹovanykh mashyn [Analysis of the development of combat armored vehicles]. Modern information technologies in the field of security and defense, 2(26), 127 – 132. (in Ukrainian). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2016_2_24.

Dachkovskyi, V. (2020). Method of determination of survival characteristics of weapons and military equipment. Social development & Security, 10(1), 18 – 24. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.1.3

Brel, M. (2018). Analiz primeneniya nestandartnikh zashchitnykh ustroystv dlya boyevykh bronirovannykh mashin [Analysis of the use of non-standard protective devices for armored combat vehicles]. Collection of scientific articles of the military academy of the Republic of Belarus, 34, 127-134. (in Russia).

Horbachova, Y. (2021). Formulyuvannya vymoh do zakhyshchenosti boyovykh bronʹovanykh mashyn vid urazhennya boyeprypasamy kinetychnoyi diyi [Formulation of requirements for the protection of armored combat vehicles from kinetic munitions damage]. Journal of Scientific Papers Social development & Securit, Vol. 11, Issue 2. April, 115-124. DOI:https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.2.12.

Dachkovskyi, V., Datsenko, I., Kotsiuruba, V., Yalnytskyi, O., Holda, O., Nedilko, O. & Syrotenko, A. (2020). Eksperymentalʹne doslidzhennya vplyvu zasobiv urazhennya na zakhysni ekrany boyovykh bronʹovanykh mashyn [Experimental study of the effect of means of destruction on the protective screens of armored combat vehicles]. Resistance of materials and theory of structures: scientific and technical, team Issue 104, 117-135. (in Ukrainian).

Kurtseitov, T., Dachkovskyi, V., Kiziak, Y. & Uhrynovych, O. (2018). Experimental study of the resistance of basic wheel platforms to the effects of explosive objects. Natural, Mathematical and Technical science NaMaTech. Held in Budapest on 16th of December 2018. DOI:https://doi.org/10.31174/SEND-NT2018-186VI22-15.

Horbachova, Y., Lysyi, M. & Dachkovskyi, V. (2019). Napryamky rozvytku ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky shchodo pidvyshchennya rivnya zakhyshchenosti [Areas of development of armaments and military equipment to increase the level of security]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences, 81 (3), 391-408. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.32453/3.V81i3.483.

Zahorianskyi, V. (2015). Obosnovaniye primenimosti bimetalla stal'-alyuminiy po raschetnym kriteriyam protivopul'noy bronestoykosti [Justification of the applicability of the steel-aluminum bimetal according to the design criteria for bulletproof armor resistance]. Bulletin of NTUU "KPI". Series: mechanical engineering. Kremenchug, 3 (75), 37–41. (in Ukrainian).

Horbachova, Y. & Dachkovskyi, V. (2021). Modeling of the behind armor action of fragments of armor obstacle on elements of combat armored vehicles. Political Science and Security Studies Journal, 2(1). 26-32. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4646156.

Maistrenko, A., Kushch, V., Kulych, V., Neshpor, O. & Bisyk, S. (2017). Pidvyshchennya zakhystu boyovykh bronʹovanykh mashyn vid urazhennya 12,7-mm kulyamy B-32 [Improving the protection of armored combat vehicles from 12.7-mm bullets B-32]. Arms and Military Equipment, 9 (1), 18-23. (in Ukrainian). DOI:https://doi.org/10.34169/2414-0651.2017.1(13).18-23

Zhang, Y., Sun, L., Li, L., Wang, T., & Shen, L. (2019). Experimental and numerical investigations on low-velocity impact response of high strength steel/composite hybrid plate. International Journal of Impact Engineering, 123, 1-13. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2018.08.015

Kostiuk, V., Rusilo, P., Kalinin, O., Budianu, R. & Varvanets, Y. (2014). Otsinka pidvyshchennya rivnya zakhyshchenosti avtomobiliv bahatotsilʹovoho pryznachennya [Assessment of increasing the level of protection of multi-purpose vehicles]. Bulletin of NTU "KhPI", 14 (1057), 1-9. (in Ukrainian).

Holub, V. (2013). Metodyka obgruntuvannya rivnya zakhyshchenosti boyovykh kolisnykh mashyn [Methods of substantiation of the level of protection of combat wheeled vehicles]. Weapons systems and military equipment, 3 (35), 9-12. (in Ukrainian).

Antypko, O., Byriukov, I., Syshchuk, S. & Shcheptsov, A. (2016). Postanovka zadachi eksperimental'nogo issledovaniya sostavnogo boyepripasa i programma ispytaniy dlya strelkovogo oruzhiya [Statement of the problem of an experimental study of a composite ammunition and a test program for small arms]. Weapons system and military equipment. 1 (45) .10-13. (in Ukrainian).

Dachkovskyi, V., Datsenko, I., Melnyk, B., Trach, O. & Boiko, O. (2014). Zakhysnyy ekran korpusu bronʹovanoho avtomobilya vid kumulyatyvnykh reaktyvnykh hranat ta kulʹ [Protective shield of the body of the armored vehicle from cumulative jet grenades and bullets]: patent 98190 Ukraine: IPC (2009) F41H7 / 02. № u201410031; filed 12.09.2014; published on April 27, 2015; Bull. № 8. (in Ukrainian).

Dachkovskyi, V., Kurovska, T. & Sampir, O. (2018). Zakhysnyy ekran boyovykh bronʹovanykh mashyn [Protective shield of combat armored vehicles]: patent 132190 Ukraine: IPC (2009) F41H5 / 04. № u201809885; application 03.10.2018; published on February 11, 2019; Bull. № 3/2019. (in Ukrainian).

Horbachova, Y., Dachkovskyi, V., Bisyk, S. & Aristarkhov, O. (2020). Bronʹovana pereshkoda [Armored obstacle]: patent 143200 Ukraine: IPC (2009) F41H7 / 02. № u202002105; application 30.03.2020; published 10.07.2020; Bull. № 13. (in Ukrainian).

Zlatyna, N. & Mishyna, H. (1974). Balisticheskiye ustanovki i ikh primeneniye v eksperimental'nykh issledovaniyakh [Ballistic Installations and Their Application in Experimental Research]. Moscow: Nauka, 12-187. (in Russian).

Lavrenchyk, V. (1986). Postanovka fizicheskogo eksperimenta i statisticheskaya obrabotka yego rezul'tatov [Setting up a physical experiment and statistical processing of its results]. Moscow: Energoatomizdat, 272. (in Russian).

Dzhonson, N. & Lyon, F. (1981). Statistika i planirovaniye eksperimenta v tekhnike i nauke: Metody planirovaniya eksperimenta [Statistics and Experiment Design in Engineering and Science: Experiment Planning Methods]. (translation from English). Moscow: Mir, 520. (in Russia).

Astanin, V. & Olefir, H. (2009). Zastosuvannya balistychnoho mayatnyka dlya doslidzhenʹ udarnoyi mitsnosti materialiv [The use of a ballistic pendulum to study the impact strength of materials]. Science-intensive technologies, 2 (2), 19-24. (in Ukrainian).

DSTU 3975-2000. (2000). Zakhyst pantserovykh spetsializovanykh avtomobiliv. Zahalʹni tekhnichni vymohy [Protection of armored specialized vehicles. General technical requirements]. Kyiv: State Standard of Ukraine, 8. (Information and documentation). (in Ukrainian).

Barabashchuk, V., Myroshnychenko, V. & Kredentser, B. (1984). Planirovaniye eksperimenta v tekhnike [Experiment planning in engineering]. Technique, 200. (in Russian).


Abstract views: 126
PDF Downloads: 177
Published
2022-02-27
How to Cite
Horbachova, Y. (2022). Laboratory studies of the influence of weapons on an armored obstacle. Social Development and Security, 12(1), 70-80. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.8
Section
Engineering and Technology