Improvement of the method of determining opportunities for technical exploration of damaged samples of weapons during combat

Keywords: recovery system, armament and military equipment, technical reconnaissance, unmanned aerial vehicles

Abstract

In accordance with the requirements, the implementation of the main directions of development of armaments and military (special) equipment for the long term should be carried out in accordance with the identified needs and financial and economic capabilities of the state by making maximum use of domestic science and technology; development of technological capabilities of the defense industry primarily in the field of basic and critical technologies through the implementation of medium-term state and other programs and aims to prepare production to ensure the manufacture of new, modernization of existing weapons and military (special) equipment at a high level and in the required quantity.

The gradual development of armaments and military (special) equipment and the formation of scientific, technological and technical potential in the relevant area is carried out as a result of the implementation of priority areas of armaments and military (special) equipment by conducting basic and exploratory research to meet security and defense needs.

In order to maximize the use of the achievements of the defense industrial complex of Ukraine for the needs of the Armed Forces, the article proposes ways to improve mobile vehicles for technical reconnaissance of damaged weapons and military equipment during hostilities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період [Текст]: постанова КМ України від 14 червня 2017 р. № 398-р // – К.: КМ України, 2017. – 14 с.

Дачковський, В. О. Ярошенко, О. В., Овчаренко, І. В., Сампір, О. М. Методика проектування ремонтно-відновлювальних органів. Збірник наукових праць військової академії, 2020. No 13(1), ч. І, C. 210–222. DOI: 10.37129/2313-7509.2020.13.1.210-222

Dachkovskyi, V. Sampir, O. Horbachova Y. (2020) Methodical approach to evaluation of economic efficiency of repairing the weapons and military equipment. Journal of Scientific Papers VUZF review, Vol. 5, No 1, р. 22-30. DOI: 10.38188/2534-9228.20.1.03

Гончар, Р.О. Власов, К.В. Забула, О.Є. Спосіб ведення технічної розвідки підрозділами Національної гвардії України з використанням безпілотних літальних апаратів. Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України. 2019. № 3 (70) C. 210–222. ISSN 2078-7480

Оцінювання ефективності повітряної розвідки при плануванні бойового застосування її засобів / О.І. Волков, Г.В. Пєвцов, В.А. Клименко, Ю.Б. Ситник // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 2(4). – С. 36-40.

Досвід ведення повітряної розвідки замаскованих об’єктів / С.С. Невгад, А.П. Корнієнко// Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2009. – № 1(19). – С. 21-25. ISSN 2073-7378

Дачковський , В., & Цуркан , М. (2021). Методика оцінювання можливості виконання заходів з ремонту озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. DOI: 10.36074/logos-19.03.2021.v1.49

Дачковський В.О. Методика оцінювання ефективності функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки / В.О. Дачковський, В.І. Коцюруба // науковий журнал “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”, НУОУ. – 2020. – № 1(37) С. 5–14. DOI: 10.33099/2311-7249/2020-37-1-5-14

Дачковський В.О. Математична модель функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки / Дачковський В.О., Стрельбіцький М.А. // “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”, НУОУ. – 2020. – № 2(38) С. 87–94. DOI: 10.33099/2311-7249/2020-38-2-87-94

Застосування підрозділів та військових частин технічного забезпечення. Підрозділи технічного забезпечення: Ч. І / І.Б. Кузнецов, О.В. Ярошенко, І.В. Овчаренко, В.О. Дачковський, О.Д. Яльницький, Н.К. Багдасарян, Б.Т. Кузнецов // навч. посіб. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 136 с.

Оперативні розрахунки завдань технічного забезпечення (методика та приклади) / В. О. Дачковський, О. В. Ярошенко, І. В. Овчаренко, Н. К. Багдасарян // навч. посіб. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 116 с.

Дачковський , В., Гудима , В., & Сампір , О. (2021). Методичний підхід до прогнозування потоку ремонтного фонду зразків озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. DOI: 10.36074/logos-26.02.2021.v1.40

Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей / Глотов, А. Гуніна, Ю. Телещук // Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК “Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – 2017. – № 1(33). – С. 139-146.

Особливості та проблемні питання визначення оперативно-тактичних вимог до БПЛА з урахуванням сучасних принципів ведення воєнних(бойових) дій / В.О. Колесніков, О.Л. Глушкевич, Д. Л.Федянович // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського. – 2016. – № 3(58). – С. 39-43.

Застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах обслуговування стрільби артилерії / В.М. Казаков, Ю Л. Вода // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 5 (54).

Особливості застосування оперативно-тактичної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах ХХ століття / С. П. Мосов, С. Й. Хорошилова // Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського. – 2018. – № 2(63). – С. 104-109.

Пат. 102083 Україна, МПК (2013) F41H 7/00. Машина технічної розвідки (МТР–1) / Дачковський В.О.; – заявник і володар патенту Дачковський В.О. – № u201504517; заяв. 8.05.2015; опубл. 12.10.2015; Бюл. № 19.

Пат. 105092 Україна, МПК (2013) F41H 7/00. Машина технічної розвідки (МТР–2) / Дачковський В.О., Коцюруба В.І., Даценко І.П.; – заявник і володар патенту НУОУ – № u201506514; заяв. 2.07.2015; опубл. 10.03.2016; Бюл. № 5.

Методичні рекомендації командиру підрозділу по застосуванню БпАК тактичного рівня (ВП 7-46(12).01) /О.О. Павлишен, Г.М. Тимчук, Т.В. Цокур // Управління безпілотної авіації штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, 2018. – 68 с.

Про затвердження Правил технічної експлуатації безпілотних авіаційних комплексів І класу державної авіації України. – К.: 2018. – 36 с. – (Наказ Міністерства оборони України від 10.08.2018 № 401).

Про затвердження Тимчасової настанови з бойового застосування БпАК класу І у Збройних Силах України. – К.: 2018. – 45 с. – (Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 18.06.2018 № 228дск)

Горбунов В.А. Эффективность обнаружения цели. М., Воениздат, 1980. – 160 с.

Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М.: Радио и связь, 1983. – 416 с.


Abstract views: 160
PDF Downloads: 438
Published
2021-04-27
How to Cite
Sampir , O. (2021). Improvement of the method of determining opportunities for technical exploration of damaged samples of weapons during combat. Journal of Scientific Papers ʽʽSocial Development and Security’’, 11(2), 141-151. https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.2.14
Section
Articles