Algorithm for applying the decomposition method for estimating the efficiency of the functioning of the vehicle repair system

  • Bogdan Semon The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Anatoliy Saliy The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Vasyl Polishchuk The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  • Vasyl Ivanov The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
Keywords: car repair system, efficiency criterion, decomposition method;

Abstract

The article describes the algorithm for applying the decomposition method to determine the requirements for the system of repair of military vehicles in assessing the effectiveness of its operation. If it is determined that the value of the efficiency indicator does not correspond to the normative value, then it will be necessary to influence the partial indicators, and for this it is necessary to know the requirements for these indicators. Therefore, in order to calculate the requirements for partial performance indicators for the said system, it is necessary to apply the method of tolerance distribution based on the fact that a known requirement for a generalized indicator of system efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Saliy A.H. Metodyka vyznachennya vykhodu z ladu avtomobilʹnoyi i elektrohazovoyi tekhniky v umovakh vedennya boyovykh diy/ Rohozin I.V., Yatsenko K.H. – Kharkiv, 2012. – Zbirnyk naukovykh pratsʹ KHUPS imeni I. Kozheduba №2(30) – S. 86-89.

Abramov O.V., Zdor V.V., Suponya A.A. Dopusky y nomynaly systemy upravlenyya. Moscow: Nauka, 1976. –160 s.

Petukhov H. B. Osnovy teoryy massovoho obsluzhyvanyya. – L.: VYKA ymeny Mozhayskoho, 1974. – 247 s

Halushko Y. M., Varlamov N. V. Osnovy modelyrovanyya y avtomatyzatsyy upravlenyya tylom. – Moscow: Voenyzdat, 1982, - 237 s.

Polishchuk V.V. (2015). Matematychna modelʹ funktsionuvannya systemy vidnovlennya avtomobilʹnoyi i spetsialʹnoyi tekhniky viysʹkovoho pryznachennya. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony №3(24).


Abstract views: 260
PDF Downloads: 157
Published
2017-12-23
How to Cite
Semon, B., Saliy, A., Polishchuk, V., & Ivanov, V. (2017). Algorithm for applying the decomposition method for estimating the efficiency of the functioning of the vehicle repair system. Journal of Scientific Papers ʽʽSocial Development and Security’’, 2(2), 25 -. https://doi.org/10.5281/zenodo.1129305
Section
Articles