Recommendations for ensuring customs security based on adaptation to the integrated level of customs danger

Keywords: customs, danger, threat, customs authorities

Abstract

The article presents recommendations for customs security based on adaptation to the integrated level of customs danger. The current and future security environment is characterized by a wide range of dangers and threats, intensification of the struggle for access to the latest high technologies, resources and markets, which has a destructive effect on economic and customs security of the state. It is proposed to decompose hazards and threats by areas of manifestation, build a three-level model of assessment by the technology of hierarchical analysis and assess the integrated level of customs risk at the selected time. Then the distinctive levels and thresholds of customs danger are determined by expert means, in particular: the level (threshold) of mutually beneficial cooperation; level (threshold) of increased customs danger; level (threshold) of the pre-crisis customs situation; level (threshold) of the crisis customs situation. This allows the customs security system to adapt to the value of the integrated level of customs danger by choosing one or another mode of operation of the system: the mode of mutually beneficial cooperation; high alert mode; pre-crisis customs situation, anti-crisis regime. This increases the validity of management decisions in customs and economic security systems, increases the efficiency of response to dangers and threats of customs and economic nature, provides conditions for more efficient use of human and other resources available in the system, and generally increases the efficiency of customs and economic security states.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berezhnyuk I. G. Rozvitok sistemi mitnogo regulyuvannya Ukrayini v umovah rozshirennya mizhnarodnogo spivrobitnictva [Development of the customs regulation system of Ukraine in the conditions of expansion of international cooperation]: PHD thesis abstract / I.G. Berezhnyuk. Kyiv, 2009. 29 p. [in Ukrainian]

Huba M. O. (2014). Mistse mytnoyi bezpeky derzhavy sered osnovnykh skladovykh yiyi zabezpechennya [The place of customs security of the state among the main components of its security]. Biznes Inform. № 11. Рр. 19–23. [in Ukrainian]

Dzhumurat O. V. (2013). Mistse ta rolʹ ryzykiv u systemi mytnoyi bezpeky derzhavy [The place and role of risks in the system of customs security of the state]. Visn. Khmelʹnytsʹkoho nats. un-tu. Ser. “Ekonomichni nauky”. № 3, T. 2. Pp. 307–311. [in Ukrainian]

Dodin YE.V. (2012). Orhanizatsiya zakhodiv protydiyi mytniy zlochynnosti ta mytniy deliktnosti [Organization of measures to combat customs crime and customs delinquency]. Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu. № 1. Pp. 79–85. [in Ukrainian]

Kamchatnaya O. (2014). Tamozhennyye interesy i tamozhennaya bezopasnost' kak faktory obespecheniya natsional'noy bezopasnosti Ukrainy [Customs interests and customs security as factors providing of the national security of Ukraine]. Legea şi viaţa. № 5. Pp. 44–48. [in Russian]

Kolyada S. P. (2007). Derzhavna mytna sluzhba yak subʺyekt zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [State Customs Service as a subject of ensuring the economic security of Ukraine]. Stratehichni priorytety. № 3. Pp. 97–102. [in Ukrainian]

Kochubey M. A. (2005). Bezopasnost' v sfere tamozhennoy deyatel'nosti: ugolovno-pravovoy i kriminologicheskiy aspekt [Security in the field of customs activity: criminal law and criminological aspect]. Moscow : Zakon i pravo, YUNITI-DANA, 255 p. [in Russian]

Kuryakov S. V. Proyektirovaniye sistemy upravleniya v tamozhne po obespecheniyu finansovoy bezopasnosti [Designing a management system in customs to ensure financial security] : PhD thesis abstract / S.V. Kuryakov. Saratov, 2007. 20 p. [in Russian]

Levko M. (2015). Systemnyy pidkhid do vyznachennya roli i mistsya mytnoyi bezpeky u zabezpechenni ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [System approach to determining the role and place of customs security in ensuring the economic security of the state]. Nauk. visn. Khersonsʹkoho derzh. un-tu. Ser. “Ekonomichni nauky”. № 15, part 2. Pp. 16–20. [in Ukrainian]

Martynyuk V.P. Mytna systema ta ekonomichna bezpeka derzhavy: teoriya i metodolohiya : monograph [Customs system and economic security of the state: theory and methodology].Ternopilʹ : Aston, 2010. 256 p. [in Ukrainian]

Novosad I. (2014). Rolʹ mytnoyi bezpeky v zakhysti natsionalʹnykh interesiv derzhavy [The role of customs security in the protection of national interests of the state]. Nauk. visn Skhidnoyevropeysʹkoho nats. un-tu im. Lesi Ukrayinky. № 14. Pp. 20–25. [in Ukrainian]

Pashko P.V. Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm zabezpechennya mytnoyi bezpeky Ukrayiny [Organizational and economic mechanism for ensuring customs security of Ukraine] : PHD thesis abstract / P.V. Pashko. Lʹviv, 2009. 42 p. [in Ukrainian]

Regulations on the State Customs Service of Ukraine, approved by the Decree of the President of Ukraine dated 08.02.97. № 126/97. Available from : www.customs. gov.ua. [in Ukrainian]

Bohdanovych V. YU. Teoretyko-metodolohichni osnovy zabezpechennya natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Theoretical and methodological foundations of ensuring the national security of Ukraine] : monohraph. In 7 vols. Vol. 1: Teoretychni osnovy, metody y tekhnolohiyi zabezpechennya natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Theoretical foundations, methods and technologies of ensuring the national security of Ukraine] / V. YU. Bohdanovych, I. YU. Svyda, YE. D. Skulysh. Kyiv: Nauk. vyd. viddil NA SB Ukrayiny, 2012. 548 p. [in Ukrainian]

Bohdanovych V. YU. Teoretyko-metodolohichni osnovy zabezpechennya natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Theoretical and methodological foundations of ensuring the national security of Ukraine]: monohraph. In 7 vols. Vol. 4: Voyenna bezpeka derzhavy i shlyakhy yiyi zabezpechennya [Military security of the state and ways to ensure it] / V.YU.Bohdanovych, I. YU. Svyda, YE. D. Skulysh. Kyiv: Nauk. vyd. viddil NA SB Ukrayiny, 2012. 464 p. [in Ukrainian]


Abstract views: 126
PDF Downloads: 124
Published
2021-12-26
How to Cite
Bohdanovych , V., Marko, I., Yakovlieva, T., & Saienko , S. (2021). Recommendations for ensuring customs security based on adaptation to the integrated level of customs danger. Social Development and Security, 11(6), 108-117. https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.6.8
Section
Articles