The importance of social economy practice for the development of social capital of local self-governments in the perspective of labour market security

Keywords: social security, social economy, social reintegration, labour market

Abstract

The development of local communities, the future of the Republic of Poland is a matter requiring the integration of hands, hearts and minds, a sense of rights and obligations of all citizens. With this awareness and the need for action to rebuild ties in local communities, the General Meeting of the Beskidy Association of Ecological Production and Tourism BEST PROEKO in 2014 adopted a resolution on statutory actions to counteract the spreading social pathology and social exclusion of the unemployed and disadvantaged people, which resulted in the creation of the first Social Integration Centre in the district of Żywiec in Jeleśnia. It is a coherent, integrated and coherent measure that fits into the Development Strategy of the Silesian Voivodeship "Śląskie 2020+" in the area of social economy and fulfils the mission to create a necessary platform for cooperation for local partnership in order to improve the quality of life of persons in need of comprehensive support on the way to return to decent living and to social and professional activity.  The Beskidzki Congress of Social Economy had the task of bottom-up evaluation of the activity of social economy entities of the Polish Social Economy and analysis of conditions and needs in terms of legal and organizational changes to improve their functioning in a coherent and integrated local partnership in the space of socio-economic life of the inhabitants of the Podbeskidzie region.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Aleksander Sapiński, Bielsko-Biała School of Finances and Law
Currently I am working on two doctoral dissertations at the same time. I am working on a doctoral dissertation which will deal with the literary-linguistic image of a man of success in the New Testament in the field of literature studies(ATH B-B) andin the area of security studies, I am preparing my doctoral dissertation about the impact of social capital on cross-border security (KA im. A.F.M). In the field of management I deal with: multigeneration management, CSR, diversity management, humanistic management, etc. I am also lecturing and conducting research at the Bielsko-Biała School of Finances and Law During my free time I am the President of the Association of Organic Production and Tourism BEST PROEKO in Jeleśnia (Poland).

References

Sikora-Wiśniewska, E (2017) 'MŁODZIEŻ W OBLICZU EKSKLUZJI SPOŁECZNEJ ', in Wioletta Klimczak Grzegorz Kubiński Ewa Sikora-Wiśniewska (ed.) WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE WYBRANE ZAGADNIENIA. Wrocław: Wydawnictwo Exante, pp. 7.

Rzeszutek, I (2016) 'REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM', in Ján Husár, Mária Machalová, Tomáš Hango, Bohuslav Kuzyšin (ed.) Nová sociálna edukácia človeka VII. 2018: Prešovskáuniverzita v Prešove, pp. 260.

https://rownosc.info

Łojko, M (2017) 'WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE – OD TEORII DO PRAKTYKI ', in Daria Becker-Pestka Grzegorz KubińskiMajka Łojko (ed.) RÓŻNE OBSZARY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE. WYBRANE ZAGADNIENIA. WROCŁAW: Wydawnictwo Exante, pp. 7.

Szwed, E (2016) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Najbliżej człowieka, 1 edn., Warszawa : Difin.

Szołtysek, A.E (2013) Filozofia umysłu. Kształtowanie umysłu., 1 edn., Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls .

Grabowski, H (2013) Wykład z metodologii badań empirycznych , 1 edn., Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. 2003 nr. 122 poz.1143

Szarfenberg, R (2019) Nierówności i ubóstwo a uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej, Available at: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/niuPLwUE.pdf (Accessed: 02.01.2019).

es.rops.rzeszow.pl

(2018) Rynek pracownika nie istnieje? "To rynek nieudolnego pracodawcy", Available at: https://www.pulshr.pl/rekrutacja/rynek-pracownika-nie-istnieje-to-rynek-nieudolnego-pracodawcy,59044.html (Accessed: 15.01.2019).

Paweł Żebrowski (2019) Komuda: "Rynek pracownika" to tylko figura retoryczna stworzona przez pracodawców Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/kadry/rynek-pracownika-to-tylko-figura-retoryczna-pracodawcow-komuda,435701.html, Available at: https://www.prawo.pl/kadry/rynek-pracownika-to-tylko-figura-retoryczna-pracodawcow-komuda,435701.html (Accessed: 25.06.2019).

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu (2019) Barometr Zawodów, Żywiec: PUP w Żywcu

Jamka, B (2011) Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Thomas, D.A. , eLY, R.J. (1996) 'Managing Differences Matter: A new Paradigm for Managing Diversity', Harvard Business Review, (74), pp. 79-90.

Gross-Głowacka, E (2018) Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zasobów ludzkich w organizacji, Warszawa: Difin

Szaban, J (2011) Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej, Warszawa : Difin.


Abstract views: 176
PDF Downloads: 78
Published
2019-12-28
How to Cite
Binda, J., Sapiński, A., & Pochopień, J. (2019). The importance of social economy practice for the development of social capital of local self-governments in the perspective of labour market security. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 9(6), 3-10. https://doi.org/10.33445/sds.2019.9.6.1
Section
Articles