Main methodological aspects of the military-economic assessment of the available and perspective capabilities of the armed forces of Ukraine

Keywords: Defense planning, opportunity, capability-based planning, combat capability, economic capabilities of the state, methodology of military-economic assessment of opportunities, program of development of opportunities.

Abstract

The article presents authors views on the main aspects of the formation of the methodology of military-economic evaluation of the existing and prospective capabilities of the Armed Forces of Ukraine in the defense planning system. The structure of the methodology of military-economic assessment of the capabilities of the Ukrainian Armed Forces allows to form a general approach to the formation of a system of indicators and criteria for assessing capabilities, as well as the procedure for predicting changes in the general indicators of the programs of development of the Ukrainian Armed Forces capabilities in the medium and long term.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleg Semenenko , Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Doctor of military sciences, senior researcherChief of Research Department.

Grigoriy Sacovskyi , Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Candidate of military Sciences, Senior ResearcherLeading Researcher Research Division.

Ruslan Boiko , The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher Research Division.

Victor Bokiy , General Staff of the Armed Forces of Ukrainе

Chief of the Main Operations Department - Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

References

Три роки АТО. Висновки та перспектив станом на 14.04.2017 року URL: https://espreso.tv/.../2017/.../try_roky_ato_yak_pochynalosya (дата звернення 7.11.2019).

Семененко О.М., Бойко Р.В., Водчиць О.Г., Василенко С.П., Зубрицька Г.Г, Кремешний О.І. Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий період. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків : ХНУПС, 2017. № 4 (29). С. 123–131.

Романченко І.С., Хазанович О.І., Трегубенко С.С. Моделювання систем матеріально-технічного забезпечення : монографія / за заг. наук. ред. І.С. Романченка. Львів: НАСВ, 2015. 155 с.

Романченко І.С., Шуєнкін В.О., Хазанович О.І., Марко І.Ю. Теоретичні основи аналізу, моделювання та синтезу системи матеріально-технічного забезпечення як просторово-розподіленої системи : монографія / за заг. наук. ред. І.С. Романченка. Львів: НАСВ, 2013. 220 с.

Семененко О.М., Масловський С.С., Водчиць О.Г., Бойко Р.В., Корочкін О.А., Науменко М.В., Кірвас В.В. Сучасні особливості впровадження методу планування на основі спроможностей у систему оборонного планування в Збройних Силах України : зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил України. Харків : ХНУПС, 2017. № 5 (54). С. 187-197.

Романченко І.С., Шуєнкін В. О., Можаровський В. М. Теорія відверненого збитку : монографія / за заг. наук. ред. І.С. Романченка. Львів: НАСВ, 2017. 244 с.

Семененко О.М., Бойко Р.В., Масловський С.С., Пекуляк Р.О., Нечитайло О.О. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України : зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил України. Харків : ХНУПС, 2017. № 3 (52). С. 18-26.

Щодо оцінювання ефективності виконання Державних програм розвитку (реформування) Збройних Сил України за період 2006-2013 роки : звіт про виконання оперативного завдання. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2015. 52 с.

Щодо оцінювання ефективності виконання бюджетних програм Міністерства оборони України за 2006-2014 роки : звіт про виконання оперативного завдання. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2015. 67 с.

Про розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2017 рік. Особливості розподілу на 02.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/81-2017-р. (дата звернення 15.11.2019).

Пожаров А.И. Теория военной экономики: Теория новой парадигмы. Вооружение и экономика. Москва : 2009. № 3 (7) С. 84 – 86.

Викулов С.Ф. Проблемы военно-экономической науки. Военно-экономический вестник. Москва : 2009. № 2 С. 16 – 20.

Динаміка ВВП України. Прогноз номінального та реального ВВП. (2017-2018рр.) URL: https://index.minfin.com.ua/index/gdp/ (дата звернення 15.11.2019).


Abstract views: 114
PDF Downloads: 72
Published
2019-12-29
How to Cite
Semenenko , O., Sacovskyi , G., Boiko , R., & Bokiy , V. (2019). Main methodological aspects of the military-economic assessment of the available and perspective capabilities of the armed forces of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 9(6), 38 -. https://doi.org/10.33445/sds.2019.9.6.4
Section
Articles