A methodical approach to assessing the level of the stateʼs current defense adequacy

Keywords: defense sufficiency, war, national security, security and defense sector, military security

Abstract

Purpose: consists in characterization those components of the national economy that are directly involved in needs satisfaction of the security and defense sector of the state and, based on the obtained results, not only to provide a possible algorithm for assessing the current level of defense sufficiency, but also to inform the readers about basic definitions of its calculation.

Method: the main research methods are the empirical method (observation) and elementary theoretical analysis and synopsis.

Findings: this paper presents a possible approach to defense sufficiency of the state level assessing, taking into account the parts of the national economy that are directly involved in determining the possibilities of meeting the needs of the country's security and defense sector, and, in the authors' opinion, an appropriate algorithm is presented to systematize the data on the current defense sufficiency of the state level assessing and its components.

Theoretical implications: the authors' attempt to draw attention of readers wide range to the importance of determining the current level of defense sufficiency as national security important indicator of the state, as well as to propose a possible algorithm for both its calculation and its main components.

Paper type: descriptive and computational and analytical.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Zvezdova O. (2023). Psykholohichna viyna yak hibrydna zahroza suchasnoyi systemy mizhnarodnoyi bezpeky. Acta de Historia & Politica: Saeculum, (05), 63-71.

Sharavara T., Syzonenko N. (2023). Politychni transformatsiyi suchasnoho suspilʹstva: zb. materialy IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. PDAU, 281 р.

Dunayeva L. M. Dezinformatsiyni vyklyky pid chas rosiysʹko-ukrayinsʹkoyi viyny: politolohichnyy analiz. 2022. Available from : http://politicus.od.ua/index.php/2022-ukr?id=59

Pavlenko, O. A., Sotnychenko V. M. (2022). Viysʹkova polityka derzhavy yak osnova zabezpechennya natsionalʹnykh interesiv (na dosvidi formuvannya viysʹkovoyi polityky UNR). The 13 th International scientific and practical conference «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects». MDPC Publishing. 610 р.

Drachuk, YU. Z. (2022). Aspekty staloho rozvytku ekonomiky krayiny v umovakh svitovykh transformatsiynykh protsesiv ta pislyavoyennoyi vidbudovy. The 3 rd International scientific and practical conference – Modern research in world science. 1867 p.

Zhuvahina, I. O., Flakey, M. D. (2023). Ekonomika viyny ta povoyennyy ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny. The 6 th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world”. BoScience Publisher. 663.

Pasport prohramy 256 “Natsionalʹna bezpeka (za okremymy sferamy zabezpechennya i vydamy diyalʹnosti)”. 2022. Available from : https://vstup.ztu.edu.ua/bakalavr/256-natsionalna-bezpeka-za-okremymy-sferamy-zabezpechennya-i-vydamy-diyalnosti

Zamana, V. M. (2013). Oboronna dostatnistʹ Ukrayiny yak faktor strymuvannya voyennoyi ahresiyi proty Ukrayiny. Chestʹ i zakon, (4), 4-9.

Semenenko, O., Abramova, M., Taran, O., Poberezhets, T., Kravchenko, Y., & Palamarchuk, S. (2023). Analysis of the theory and practice of defining, justifying and evaluating the defense adequacy of the state. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, 13(1), 38-51. https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.1.5

Lobanov, A. A., Trotsʹko, V. V., Chernenko, A. D. (2017). Obgruntuvannya systemy pokaznykiv dlya otsinyuvannya efektyvnosti vytrat na utrymannya i rozvytok Zbroynykh Syl Ukrayiny v interesakh zabezpechennya oboronnoyi dostatnosti derzhavy na korotkostrokovyy period. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ NUOU, 41-47.

Bohdanovych, V., Trotsʹko, V. (1997). Oboronna dostatnistʹ derzhavy (umovy dlya obgruntuvannya dostatnʹoho rivnya). Viysʹko Ukrayiny, (3-4), 11-19.

Kopanchuk, V. (2020). Kontseptualʹni zasady otsinky oboronnoyi dostatnosti Ukrayiny. Theory and Practice of Public Administration, (2), 44-49.

Rusnak, L., Boychuk T. (2015). Problemy viysʹkovo-ekonomichnoyi bezpeky v Ukrayini ta shlyakhy yikh vyrishennya. Stan ta perspektyvy rozvytku oblikovo-analitychnoho zabezpechennya upravlinnya pidpryyemnytsʹkoyu diyalʹnistyu v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv: materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi internet-konferentsiyi. CHTEI KNTEU, 296 р.

Bohdanovych, V. YU. (1999). Zahalʹni zasady rozrobky kompleksnoyi modeli systemnykh doslidzhenʹ problem voyennoyi bezpeky derzhavy. Naukovyy visnyk Dyplomatychnoyi akademiyi Ukrayiny, (2), 241-247.

Katsay, M. A. Teoretychni aspekty finansuvannya oboronnoho sektoru v Ukrayini. Visnyk student·sʹkoho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnytsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. 256 р.

Voyenna doktryna Ukrayiny: Zakon Ukrayiny. 2003. Available from : https://www.kmu.gov.ua/npas/366136

Tsentr Rozumkova. (2004). Natsionalʹna bezpeka i oborona. Available from : https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD56_2004_ukr.pdf

Pro natsionalʹnu bezpeku Ukrayiny Zakon Ukrayiny. 2018. Available from : https://www.mil.gov.ua/diyalnist/reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/zakon-ukraini-pro-naczionalnu-bezpeku-ukraini.html

Melʹnyk A. F. (2011). Natsionalʹna ekonomika. Znannya, 463 р.

Marhasova V. H. (2014). Kontseptsiya zabezpechennya stiykosti ekonomiky Ukrayiny systemno-synerhetychnoho typu. Chernihivsʹkyy naukovyy chasopys Chernihivsʹkoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnya. Ekonomika i upravlinnya, (1), 144–155.

Hubaryeva I. O. (2015). Formuvannya stratehichnykh oriyentyriv zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky natsionalʹnoyi ekonomiky. Aktualʹni problemy ekonomiky, (6), 122–129.

Hospodarsʹkyy kodeks Ukrayiny. (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Roshchina N. V. (2018). Features of the process of industrialization in the modern stage of economic relations. Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut», (15), 478–487.

Pasichko V. (2008). Oboronozdatnistʹ derzhavy: teoretychni osnovy systemnoho doslidzhennya. Politychnyy menedzhment, (2), 135–143.

Skorobohatova N. YE. (2018). Vplyv nematerialʹnoho vyrobnytstva na ekonomichnyy rozvytok krayin Svitu. Aktualʹni problemy ekonomiky ta upravlinnya v epokhu hlobalʹnykh vyklykiv i zahroz, (3), 92-98.

Zhyzhin O. (2015). Suspilʹne vyrobnytstvo ta yoho osnovni faktory. Materialy Vseukrayinsʹkoyi student·sʹkoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Aktualʹni pytannya», (2), 55–65.

Stryzhak O. O. (2005). Rozvytok nematerialʹnoho sektora ekonomiky Ukrayiny: problemy ta perspektyvy. Suchasni problemy ekonomiky, (6), 36–43.

Zin E.A. Regional economy: Textbook. – Kyiv: 2007. 528 p.

Shadura-Nikiporets' N. T., Mínína O. V. (2010). Istoriko-teoreticheskiye aspekty formirovaniya proizvodstvennoy infrastruktury kak elementa natsional'noy ekonomiki. Vestnik Chernigovskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Ekonomicheskiye nauki, (41), 140–147.

Astakhova O. V. (2012). Nevyrobnycha sfera: pokaznyky efektyvnosti. Rynok pratsi ta zaynyatistʹ naselennya, (2), 37–40.


Abstract views: 163
PDF Downloads: 139
Published
2023-05-06
How to Cite
Semenenko, O., Abramova, M., Moroz, I., Akinina, T., Palamarchuk, S., & Taran, O. (2023). A methodical approach to assessing the level of the stateʼs current defense adequacy. Social Development and Security, 13(2), 80-93. https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.2.8
Section
Social Sciences

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>