The influence of interpersonal relations between military services on the level of manifestation of neurotic conditions in the conditions of combat

Keywords: neurotic states, interpersonal relationships, trust, hysterical state, asthenia, dialogicity, anxiety

Abstract

Purpose: based on the analysis of the experience of foreign scientists and the activities of military units of the Armed Forces of Ukraine to establish the impact of interpersonal relations between servicemen on the level of manifestation of neurotic states.

Design/Method/Approach: theoretical (analysis, synthesis, generalization, comparison), empirical (survey, observation, testing), methods of mathematical statistics (Kolmogorov-Smirnov criterion, Pearson and Student correlation coefficients), methods for diagnosing the psychological state.

Findings: investigated and established how interpersonal relationships in the unit affect the level of neurotic states in servicemen. investigated and established how interpersonal relationships in the unit affect the level of neurotic states in servicemen.

Theoretical implications: implications: the main result of research on the subject of the article is to determine the parameters of interpersonal relations in the military unit, which are predictors of the development of neurotic states.

Papertype: scientific and practical (research).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Doroshkevych M. P. Nevrozy ta nevrotychni stany u doroslykh (medyko-pedahohichnyi analiz mekhanizmu rozvytku). Minsk: Bilorus, 2004. 206 s.

Dukhnovskyi S. V. Perezhyvanye dysharmonyy mezhlychnostnыkh otnoshenyi:Monohrafyia. Kurhan: Yzd-vo Kurhanskoho hos. un-ta, 2005. 174 s.

Dukhnovskyi S. V. Subъektyvnaia otsenka mezhlychnostnыkh otnoshenyi: Rukovodstvo po prymenenyiu. SPb.: Rech, 2006. 54 s.

Diachenko M. I. Hotovnist do diialnosti u napruzhenykh sytuatsiiakh.: Psykhol. aspekt, Minsk: Universytetske vyd-vo, 1985. 195 s.

Zhylkin D. S., Mykhailov H. S., Sekach M. F. (2003). Psykholohichna sumisnist v ekstremalnykh umovakh diialnosti. Zhurnal prykladnoi psykholohii. №1. 2003. S. 5 –11.

Zhuravlov O. P. (2004). Psykholohichni chynnyky fizychnoho i psykhichnoho zdorovia: Bezpeka Yevrazii. №1. 2004. S. 44 – 62.

Zabrodin Yu.M. Narysy teorii psykholohichnoi rehuliatsii povedinky, Moscow: IuNIT, 2007. 192 s.

Yarmolchyk M.O. Osoblyvosti kopinh-stratehii u viiskovosluzhbovtsiv zbroinykh syl Ukrainy pid chas zakhodiv dekompresii. Habitus. 2021. №22. S. 111–115.

Yarmolchyk, M., Semenenko, L., Dobrovolskyi, Y., Poberezhec, T. (2021). Relationship between personal features and copy strategies in joint force participants. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 11(4), 140-148. DOI : 10.33445/sds.2021.11.4.12


Abstract views: 303
PDF Downloads: 58
Published
2022-06-30
How to Cite
Yarmolchyk, M., Vodchyts, O., Semenenko, L., Hetman, A., & Romanchenko, O. (2022). The influence of interpersonal relations between military services on the level of manifestation of neurotic conditions in the conditions of combat. Social Development and Security, 12(3), 39-46. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.3.5
Section
Social Sciences

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>