The work of government agencies to assess the vulnerability of the state border protection system

  • Artem Bratko National academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi
  • Oleksandr Bilovskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi https://orcid.org/0000-0002-5768-1586
Keywords: risk analysis, vulnerability, capabilities, operational and service activities, planning, information and analytical support

Abstract

The main result of the study is an improved method of assessing the vulnerability of the state border protection system in the area of ​​responsibility of the border unit to counter the threat of organized crime, which in contrast to the existing additionally takes into account scenarios of organized crime and compliance with these scenarios. The methodology involves assessing the vulnerability based on an assessment of each factor that determines it. The advanced method of vulnerability assessment uses such scientific research methods as: SWOT-analysis and scenario method - to build and evaluate scenarios of organized crime; expert assessment method - to assess the importance of factors and parameters of threats, impact and vulnerability to the threat of organized crime; matrix method for assessing the compliance of methods of counteraction to scenarios (situations, methods) of organized crime; analytical methods - for conducting operational and tactical calculations of the capabilities of border units to identify and detain persons involved in organized crime.

Downloads

Download data is not yet available.

References

European agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. Common Integrated Risk Analysis Model (version 2.0). Warsaw: 2012. p. 50.

Makhnyuk A. V. Okremi aspekty informatsiyno-analitychnoho zabezpechennya intehrovanoho upravlinnya kordonamy v suchasnykh umovakh [Some aspects of information and analytical support of integrated border management in modern conditions]. Nauka i oborona. 2011. № 2. S. 15–18. (in Ukrainian)

Mysyk A. B., Tsybrovsʹkyy M. YU. Metodychni pidkhody do kvalifikatsiyi ta identyfikatsiyi ryzykiv u systemi okhorony derzhavnoho kordonu [Methodical approaches to qualification and risk identification in the state border protection system.]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky. 2004. 43(2). 25–29. (in Ukrainian)

Horodnov V. P., Kyrylenko V. A., Petrov V. M. Pokaznyk otsinky ryzykiv prykordonnoho kontrolyu v avtomobilʹnykh punktakh propusku cherez derzhavnyy kordon Ukrayiny [Indicator of risk assessment of border control at automobile checkpoints across the state border of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Kharkivsʹkoho universytetu Povitryanykh Syl. 2016. (2). 212–215. (in Ukrainian)

Kyrylenko V., Farion O., Lysak P., Kovalʹov D. Modelʹ informatsiyno-analitychnoyi vzayemodiyi operatyvnykh pidrozdiliv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Model of information-analytical interaction of operational subdivisions of the State Border Guard Service of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: viysʹkovi ta tekhnichni nauky. 2020. 82(1). 106–121. DOI: 10.32453/3.v82i1.533. (in Ukrainian)

Kupriyenko D. A. Vyznachennya zahalʹnykh vymoh shchodo otsinyuvannya stanu prykordonnoyi bezpeky Ukrayiny v systemakh monitorynhu natsionalʹnoyi ta mizhnarodnoyi bezpeky [Determination of general requirements for assessing the state of border security of Ukraine in national and international security monitoring systems]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony. 2016. 1. 166–173. (in Ukrainian)

Bratko, A., Sofijan , D., & Kovalchuk , O. (2021). Use of methods of the strategic analysis in conducting defense planning of the State Border Guard Service of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 11(3), 79-88. DOI: 10.33445/sds.2021.11.3.8

Bratko A., Oleshko D., Datskov A., Vychavka V., Olytskyi O., Balytskyi I. Use of the SWOT analysis in the field of national security planning. Emerging Science Journal. 2021. Vol. 5, №. 3. R. 330–337. DOI: 10.28991/esj-2021-01280

Pro skhvalennya Stratehiyi intehrovanoho upravlinnya kordonamy na period do 2025 roku : [On approval of the Integrated Border Management Strategy for the period up to 2025] Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.07.2019 r. № 687-r. Available from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (data zvernennya: 15.01.2022)


Abstract views: 194
PDF Downloads: 140
Published
2022-02-27
How to Cite
Bratko, A., & Bilovskyi , O. (2022). The work of government agencies to assess the vulnerability of the state border protection system. Social Development and Security, 12(1), 30-39. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.4
Section
National and Military Security