Model of building the protection of the state border on the river section

  • Sergei Burbela Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-7127-9975
Keywords: operational and service activity, activity, river section, model

Abstract

 

A model of construction of state border protection on the river section has been developed. The model is developed using probability theory approaches. The model is based on the calculation of the capabilities of heterogeneous forces and means to detect and detain violators of the state border.

The model is intended for use by the headquarters of the border detachment in preparation for operational and service activities in the next period. The model allows to build effective protection of the river section of the state border, taking into account threats to border security and the capabilities of available forces and means.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Mazur V. YU., Kupriyenko D. A., Levytsʹkyy M. V. (2018). Zahalʹna modelʹ stvorennya, funktsionuvannya ta rozbudovy systemy vysvitlennya nadvodnoyi obstanovky v riznykh umovakh. [General model of creation, functioning and development of the surface lighting system in different conditions] Naukovo-tekhnichnyy zhurnal Systemy ozbroyennya i viysʹkova tekhnika. 2018. № 1(53). S. 168-174. DOI: 10.30748/soivt.2018.53.24. (in Ukrainian)

Belyakov, S. A., Borysov, V. Y., Shumov, V. V. Vvedenye v pohranometryku. [Introduction to Border Geometry]: Monohrafyya. 2012. – 667 s. (in Ukrainian)

Mazur V. YU., Aliyev R. V. (2018). Analiz system vysvitlennya nadvodnoyi obstanovky morsʹkykh derzhav. [Analysis of surface lighting systems of maritime states] Zbirnyk naukovykh Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu Povitryanykh syl. №1(55). S. 116-121. DOI: 10.30748/zhups.2018.55.16

Wein L. M., Liu Y., Motskin A. Analyzing the Homeland Security of the U.S. – Mexican Border. Risk Analysis. 2009, Vol. 29, No 5. P. 699–713. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2008.01180.x

Kupman B. (1956). Teoryya poyska. CH. II. Obnaruzhenye tsely. [Search Theory. Part II. Target detection] Operation Research. V 4, № 5. S. 503-531.

Katerynchuk I. S., Mysyk A. B., Uvarova T. V. Metodyka operatyvno-taktychnykh rozrakhunkiv dlya pryynyattya rishenʹ pid chas orhanizatsiyi prykordonnykh operatsiy. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovsʹkoho. 2013. № 3. S. 70–72. (in Ukrainian)

Bratko, A., Sofijan, D., & Kovalchuk, O. (2021). Use of methods of the strategic analysis in conducting defense planning of the State Border Guard Service of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 11(3), 79-88. DOI: 10.33445/sds.2021.11.3.8. (in Ukrainian)

Bratko, A., Datskov, A., & Bereziuk, V. (2021). Current issues of ensuring the planning of operational and service activities of the State Border Guard Service of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 11(6), 64-73. DOI: 10.33445/sds.2021.11.6.5. (in Ukrainian)

Bratko A. V. (2021). Udoskonalennya oboronnoho planuvannya u Derzhavniy prykordonniy sluzhbi Ukrayiny. [Improving defense planning in the State Border Guard Service of Ukraine] Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovsʹkoho. 2021. № 1(71). S. 67–74. DOI: 10.33099/2304-2745/2021-1-71/67-74. (in Ukrainian)


Abstract views: 74
PDF Downloads: 90
Published
2022-02-27
How to Cite
Burbela, S. (2022). Model of building the protection of the state border on the river section. Journal of Scientific Papers ʽʽSocial Development and Security’’, 12(1), 21-29. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.3
Section
National and Military Security