Modern features of formation and development of the resource management system in the Armed Forces of Ukraine

Keywords: management, resource, system, defense resources

Abstract

Given the constant dynamics of the state of development of the national economy of the state, the influence of external and internal factors on the development of the Armed Forces of Ukraine, meeting the needs of their development in resources should be based on the principles of effective use and management of defense resources, both at the stage of formation of defense planning documents and during their direct execution. The adaptation of the military planning system in modern conditions of state development, as well as the development and reform of the Armed Forces of Ukraine, should be based on indicators of the required level of the country's defense capability, taking into account the economic capabilities of the state to meet the needs for defensive resources. In the article, the authors clarified the concept of defensive resources, defined the concept of managing defense resources, and also defined the subjects and objects of managing defense resources at the level of the state and the Armed Forces of Ukraine; the external and internal context of the management of defense resources on a national scale was formed, as well as the structure of the main processes and interaction between the elements of the defense resource management system in the Armed Forces of Ukraine; clarified the vertical of units involved in the processes of managing defense resources in the Armed Forces of Ukraine; the main tasks of the objects of management of defense resources in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine have been determined, and the basic principles of this process have been formed at the level of the state and the Armed Forces of Ukraine. Also, the authors in the article have identified the main indicators characterizing the efficiency of resource management in the formation and implementation of activities of programs and plans for the development of the capabilities of the Armed Forces of Ukraine. The main direction of further research on the topic of the article is the development of theoretical or methodological foundations for effective management of defense resources both at the level of the Armed Forces of Ukraine and at the state level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Указ Президента України №392/2020 від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» / URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Наказ Міністерства оборони України від 22.12.2020 №484 «Про затвердження Порядку організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони» / URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2198-15.

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016–2020 роках (дорожня карта оборонної реформи). Затверджено Міністром оборони 16.08.2016 року.

Semenenko, O., Sacovskyi, G., Boiko, R., Bokiy, V. (2019). Main methodological aspects of the military-economic assessment of the available and perspective capabilities of the armed forces of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 9(6), 38-55. DOI: 10.33445/sds.2019.9.6.4

Semenenkо, O., Ostapet, O., Romanchenko, O., Onofriychuk, P., Moskalenko, I., Dobrovolska, L. (2021). Modern features of formation and development of the resource management system in the Armed Forces of Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 11(2), 125-140. DOI: 10.33445/sds.2021.11.2.13

Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей у Збройних Силах України / Затверджено Міністром оборони України, 7 грудня 2017 року // Міністерство оборони України. Київ: МОУ, 2017.

Про затвердження Порядку організації та фінансування стратегічного планування у сфері оборони і військового будівництва: Кабінет Міністрів України; постанова від 05.04.2006 № 447. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/447-2006-п.

Тагарєв, Т., Букур-Марку, Г., Флурі, Ф. Оборонне планування – ключові процеси оборонного менеджменту. Женева-Київ: Женевський центр демократичного конт-ролю над збройними силами, 2010. 214 с.

Семененко О. М. Методологічні основи воєнно-економічного супроводження програм розвитку Збройних Сил України: дис. … докт. військ. наук: 20.01.05 / Семененко Олег Михайлович. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2018. 640 с.

Єдиний перелік (каталог) спроможностей міністерства оборони України та ЗС України. Затверджено Міністром оборони 28.11.2017 року.

Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенок А. В. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика // Системи обробки інформації: щокварт. наук.-тех. журн. Харків: ХНУПС, 2017. № 3 (51). С. 165–175.

Семененко О. М., Корнийчук C. П., Бокий В. Г., Каблуков О. А. Современные особенности военно-экономического обеспечения и оценки необходимого уровня обороноспособности Украины // SDirect 24 – Safety, Society, Science. 2020. № 2 (12). Р. 51–76. URL: https://www.sdirect24.org/kopia-nato-deep-no-13

Радвик Б. Военное планирование и анализ систем сокр. перевод с англ. В. Базарова, Л. Какунина, К. Трофимова под ред. А. М. Пархоменко. Москва: Воениздат, 1972. 477 с.

Жуков Г. П., Викулов С. Ф. Военно-экономический анализ и исследование операцій. Москва: Воениздат, 1987. 441 с.

Ткач І. М. Концептуальні засади воєнно-економічної безпеки держави : монографія. Київ : НУОУ ім. І. Черняховського, 2018. 312 с. ISBN 978–617–7187–19–5


Abstract views: 242
PDF Downloads: 158
Published
2021-06-24
How to Cite
Semenenkо O., Onofriychuk, P., Motrunych , I., Ostapets , O., Getman , A., & Romanchenko , O. (2021). Modern features of formation and development of the resource management system in the Armed Forces of Ukraine. Social Development and Security, 11(3), 98-115. https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.3.10
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>