Analysis of the scientific and methodological apparatus for planning operational and service actions of units of the State Border Guard Service of Ukraine

Abstract

Проведений аналіз науково-методичного апарату планування оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України показав, що окремі методики, які застосовуються в інших військових формуваннях та правоохоронних органах можуть бути застосовані для обґрунтування оперативно-службових дій підрозділів Державної прикордонної служби України. Це можливо у випадках коли дії елементів службового порядку та прикордонних нарядів підрозділів Державної прикордонної служби України подібні до дій підрозділів інших військових формуваннях та правоохоронних органів. В основу штабних методик Державної прикордонної служби України покладено оперативно-тактичні розрахунки. Методики, що розглядалися, в основному орієнтовані на відносно визначені вхідні дані, однак в умовах гібридних дій противника та порушників державного кордону ці методики є неадекватними реальним процесам. Таким чином, постає питання про системний перегляд науково-методичного апарату планування оперативно-службових дій підрозділів Державної прикордонної служби України. В основу яких має бути покладено аналіз сценаріїв дій противника, визначення ситуацій, що складають ці сценарії, визначення необхідних спроможностей для реагування на ситуації, оцінку наявних спроможностей, визначення заходів щодо створення (нарощування) необхідних спроможностей. Метою систематизації науково-методичного апарату планування оперативно-службових дій підрозділів Державної прикордонної служби України є вирішення завдань формування та раціонального розподілу завдань сил та засобів (підрозділів) різних відомств, визначення необхідних ресурсів (розподіл наявних ресурсів), визначення способів виконання завдань, способів взаємодії (як варіанту поєднання потенціалів, ресурсів, спроможностей, способів виконання завдань) одночасно на декількох територіально розподілених об’єктах (районах).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Artem Bratko, National academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi

PhD in Military Sciences, Associate Professor

Anatolij Mysyk , National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnitskyi

Dr in Military Sciences, Associate Professor

Dmytro Sofijan , National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnitskyi

PhD in Psychology

References

Телелим В. М., Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. Планування сил для виконання бойових завдань у “гібридній війні”. Наука і оборона. 2014. № 3. С. 30–35.

Романченко І.С., Богданович В. Ю. Комплексна методика обгрунтування завдань суб’єктам системи забезпечення національної безпеки щодо відвернення або нейтралізації загроз воєнного характеру для держави. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2012. № 2(8). С. 120–127.

Романченко І. С. Богданович В. Ю., Свида І. Ю. Метод обґрунтування завдань щодо безпекового супроводу реалізації національних інтересів у системі забезпечення національної безпеки. Збірник наук. праць ЦНДІ ЗС України. 2011. № 1(55). С. 5–18.

Романченко І. С., Фролов В. С., Палій В. В. Шляхи підвищення ефективності системи управління територіальною обороною України. Наука і оборона. 2009. № 4. С. 6–14.

Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України : монографія / Богданович В. Ю., Романченко І. С., Свида І. Ю., Сиротенко А. М. Львів : НАСВ, 2019. 268 с.

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення : монографія. Київ, 2003. 322 с.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки. Стратег. панорама. 2004. № 3. С. 15–24.

Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи : монографія. Київ : ІПНБ, НАСБУ, 2004. 472 с.

Телелим В. М., Даник Ю. Г., Чмельов В. О. Превентивна оборона як вид стратегічних дій. Наука і оборона. 2008. № 4. С. 34–41.

Лобанов А. А., Пунда Ю. В. Принципи стратегічного управління підготовкою держави до оборони. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2013. № 1 (16). С. 11–16

Купрієнко Д. А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи управління прикордонною безпекою Європейського Союзу. Честь і закон. 2016. № 1 (56). С. 20–25.

Серватюк В. М. Основні підходи до оцінки регіональної стабільності у прикордонному просторі. Зб. наук. праць. 2000. № 12, ч. 2. С. 28 – 36.

Івашков Ю. Б. Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2017. № 2. С. 116–120. https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-2-60/116-120.

Романченко І. С., Фролов В. С., Палій В. В. Шляхи підвищення ефективності системи управління територіальною обороною України. Наука і оборона. 2009. № 4. С. 6–14.

Полторак С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення. Честь і закон. 2005. №4. С. 83–90.

Телелим В. М., Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. Модульний принцип створення міжвидових угруповань військ : проблеми запровадження та шляхи їх розв’язання. Наука і оборона. 2014. № 2.С. 20–26.

Шмаков О. М., Ролін І. Ф. Підстави щодо обґрунтування ролі внутрішніх військ МВС у забезпеченні воєнної безпеки України (на прикладі територіальної оборони). Зб. наук. праць ХВУ. № 3 (41). 2002. С. 3 – 6.

Адамчук М. М., Бабков І. В., Баркатов І. В. Методика визначення раціонального складу угруповань військ (сил) для виконання завдань у сфері безпеки. Честь і закон. 2014. № 1 (48). С. 43–48.

Кириченко І. О., Загорка О. Н. Визначення форм і способів застосування військ у локальних конфліктах. Методичний аспект. Честь і закон. 2005. № 4. С. 17–21.

Кириченко І. О., Неклонський І. М. Методологічні засади розробки механізму взаємодії між рятувальними формуваннями сил цивільного захисту МНС України та підрозділами внутрішніх військ МВС України при виникненні надзвичайних ситуацій. Зб. наук. праць УЦЗ України. 2011. Вип. 14. С. 84–97.

Аксіоматичні основи теорії взаємодії службово-бойових систем / І. О. Кириченко та ін. Честь і закон. 2006. № 1. С. 9 – 17.

Городнов В. П., Павленко С. О., Овчаренко В. В. Методика таксономічної оцінки ступеня впливу елементів фінансового забезпечення на показники можливостей з виконання службово-бойових завдань з’єднаннями Національної гвардії України. Честь і закон. 2016. №1 (56). С. 60–66.

Городнов В. П., Біньковський О. А., Кириленко В. А. Спосіб розрахунку ступеня важливості основних ознак протиправної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон. Честь і закон. 2008. № 2. С. 35–39.

Катеринчук І. С., Мул Д. А., Заярнюк А. В. Аналіз принципів, форм та способів взаємодії та координації дій Державної прикордонної служби України з іншими суб’єктами забезпечення національних інтересів на державному кордоні. Збірник наукових праць НАДПСУ. 2014. № 57. С. 76–77.

Назаренко В. О. Особливості організації взаємодії різновідомчих сил і засобів, що виконують завдання з охорони державного кордону України. Наука і оборона. 2010. №3. С. 13–17.

Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту : монографія / Павліковський А., Фролов В., Саганюк Ф. та ін. ; за заг. ред. д. військ. н. А. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 274 с.

Ролін І. Ф., Уршалович М. П. Визначення ролі внутрішніх військ МВС України у боротьбі з незаконними збройними формуваннями. Честь і закон. 2007. № 1. С. 3–8.

Адамчук М. М., Бабков Ю. П., Бацамут В. М. Методика ранжирування районів службово-бойового призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій в декількох регіонах держави. Честь і закон. 2014. № 4. С. 47–54.

Адамчук М. М., Бабков А. Ю., Баркатов І. В. Методика визначення раціонального складу угруповань військ (сил) для виконання завдань у сфері безпеки. Честь і закон. 2014. № 1 (48). С. 43–48.

Мисик А. Б. Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України з оборони державного кордону. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : зб. матеріалів доп. учасн. VII Всеукр. наук.-практ. конф., 21 лист. 2014 р. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. С. 118–120.

Мисик А. Б., Цибровський М. Ю. Обґрунтування вибору методу підтримки прийняття рішень у сфері охорони державного кордону. Збірник наукових праць НАДПСУ. 2004. № 31, ч. 2. С. 20–23.

Мисик А. Б. Концепція застосування Державної прикордонної служби України у територіальній обороні. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних сил. 2017. № 3 (52). С. 146–152.

Неклонський І. М., Білецький С. В., Ромащенко О. А. Постановка задачі оцінювання ефективності взаємодії військових формувань із силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Честь і закон. 2016. № 1 (56). С. 38–42.

Литвин М. М., Мисик А. Б., Катеринчук І. С. Методика оперативно-тактичних розрахунків у Державній прикордонній службі України : навч. посіб. Хмельницький : Видавництво НАПВУ, 2004. 107 с.

Мисик А. Б., Залож В. В., Катеринчук І. С. Робота штабів органів (підрозділів) охорони державного кордону під час ускладнення обстановки : навч. посіб. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2007. 89 с.

Система показників можливостей бригади оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконних збройних формувань / В. П. Варакута та ін. Честь і закон. 2015. №1. С 35–44.


Abstract views: 231
PDF Downloads: 251
Published
2021-04-18
How to Cite
Bratko, A., Mysyk , A., & Sofijan , D. (2021). Analysis of the scientific and methodological apparatus for planning operational and service actions of units of the State Border Guard Service of Ukraine. Social Development and Security, 11(2), 58-69. https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.2.6
Section
Articles